Moaft - Ursa Major

Album cover

Kolejny projekt okładki zespołu, w którym mam przyjemność generować niskie częstowliwości. W tym przypadku, na zewnętrznej stronie okładki, postanowiliśmy całkiem zrezygnować z grafiki. Zdecydowaliśmy się na zastosowanie tłoczenia logotypu.