KMKZ - Opór

Album cover

Przy okazji tego projektu - aby dobitnie zilustrować przekaz - zdecydowaliśmy się na znaczne ograniczenie środków wyrazu. Postanowiliśmy oprzeć się głównie na znaku graficznym i typografii, czego efekty widzicie poniżej.